Hjem

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

14. februar holder den norske historikeren Odd Arne Westad ved Harvard University Akademiforelesningen "Fra avslutningen av den kalde krigen til begynnelsen på vår egen tid: Et forsøk på internasjonal samtidshistorie"

Professor Odd Arne WestadProfessor Odd Arne Westad

Sammendrag

Samtidshistorie’ har vært et omstridt begrep siden 1800-tallet, ikke minst fordi det ofte har vært forbundet med troen på framskritt og klare historiske utviklingslinjer.  Denne forelesningen tar for seg hovedtrekk i den internasjonale debatten om opphavet til vår egen tid, fra avslutningen av den kalde krigen til der vi er i dag.  Den vil drøfte definisjoner og metoder innenfor samtidshistorie, med vekt på internasjonale forhold.  Forelesningen vil også ta opp diskusjonene om hvorfor det gir mening å si at den kalde krigen sluttet rundt 1990 og hva som erstattet den som hovedlinjer I internasjonal politikk. Tilslutt vil den behandle årsakene til at det USA-ledede internasjonale systemet nå synes å gå til grunne og bli erstattet av nye retninger.

***

Odd Arne Westad er en norsk historiker. Hans spesialfelter er blant andre den kalde krigen og nyere østasiatisk historie. Han er professor ved Harvard University, og var tidligere professor ved London School of Economics and Political Science (LSE). Westad studerte ved Universitetet i Oslo og University of North Carolina at Chapel Hill. Han ble forskningsdirektør ved Det norske Nobelinstitutt og førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo i 1991. I 1998 ble han tilknyttet International History Department ved LSE, der han også virket ved LSE Asia Research Centre før han ble avdelingsleder i 2003. Westad ble medlem av British Academy i 2011. I 2016 ble han valg inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i gruppe for historie.

Praktisk informasjon

Arrangementet er fulltegnet

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS