Demokrati - Forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Integrasjon, statsborgerskap og medborgerskap - hvem sitt demokrati?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi/ Zoom

Hovedinnleder på dette femte møtet i demokratiserien er professor Grete Brochmann

Bilde
Demokratibanner

Hvilke perspektiver kan legges til grunn for å forstå tildeling av statsborgerskap i dagens Skandinavia?

  • Hva er forskjellen mellom statsborgerskap og medborgerskap?
  • Hvordan vurderes betydningen av statsborgerskap og medborgerskap i et demokratiperspektiv, og hvilke ideer om integrasjon ligger under politikken i de ulike skandinaviske landene?
  • Hva er rimelige kriterier for tildeling av statsborgerskap, hvilke dilemmaer står demokratiet overfor når det gjelder inkluderingen av nye medlemmer, og hva mener egentlig unge mennesker i Skandinavia om politikken i deres respektive land?

 

Bilde
Professor Grete Brochmann. Foto: Gro Lien Garbo/UiO
Grete Brochmann. Foto: Gro Lien Garbo, UiO.

Grete Brochmann er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) ved Universitetet i Oslo. Hun er kjent for sin forskning på migrasjon, og for å ha ledet de to Brochmann-utvalgene som kartla konsekvenser av innvandring for den norske velferdsstaten. Brochmann har forfattet en rekke bøker, og vant Brageprisen som medforfatter av boken Norsk Innvandringshistorie. Hun er styreleder i Stiftelsen Fritt Ord.