Nominasjonsfrist 10. mars:

Kjenner du en lærer som fortjener Akademiets lærerpris?

Vi inviterer rektorer, lærere, elever og foreldre til å nominere kandidater til Akademiets lærerpris. Prisen går til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Lærerprisen er på 50.000 kroner.

Forslag må være priskomitéen i hende innen 10. mars 2021. Priskomitéen er oppnevnt av akademiet. Forslaget skal være på to-til tre sider og sendes som pdf-vedlegg til komiteens leder; svein.sjoberg@ils.uio.no.

Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris er en pris til minne om lærer Daniel Føllesdal (1869 – 1923), kona Bertha (1871 – 1937) og deres seks barn som også var lærere. Prisen er på kr 50 000 og et diplom. Prisen deles ut annethvert år på Akademiets årsmøte i mai.

Bilde
 Ellen Egeland Flø, lærerprisen 2019, foto: Thomas B. Eckhoff
Ellen Egeland Flø, mottok lærerprisen i 2019, foto: Thomas B. Eckhoff.