Nominasjonsfrist 20. juni

Kjenner du en lærer som fortjener Akademiets lærerpris?

Vi inviterer rektorer, lærere, elever og foreldre til å nominere kandidater til Akademiets lærerpris. Prisen går til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Lærerprisen er på 50.000 kroner.

Forslag må være priskomitéen i hende innen 20. juni 2021. Dette er en ny frist i forhold til tidligere annonsering - prisen deles ut på årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi tirsdag 7. september 2021.

Priskomitéen er oppnevnt av akademiet. Forslaget skal være på to-til tre sider og sendes som pdf-vedlegg til komiteens leder; svein.sjoberg@ils.uio.no.

Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris er en pris til minne om lærer Daniel Føllesdal (1869 – 1923), kona Bertha (1871 – 1937) og deres seks barn som også var lærere. Prisen er på kr 50 000 og et diplom. Prisen deles ut annethvert år på Akademiets årsmøte.

Bilde
 Ellen Egeland Flø, lærerprisen 2019, foto: Thomas B. Eckhoff
Ellen Egeland Flø, mottok lærerprisen i 2019, foto: Thomas B. Eckhoff.