Baronesse Onora O'Neill: Hvordan kan forskning være med på å skape tillit i samfunnet?

Møtet ble arrangert av Akademiet 19. november 2020: Hvordan kan forskning være med på å skape tillit i samfunnet? Baronesse Onora O'Neill intervjues av Vivienne Parry.

Program:
Introduksjon ved Camilla Serck-Hanssen
Velkommen ved Preses Hans Petter Graver
Bakgrunn for møtet ved Camilla Serck-Hanssen
Intervju av Onora O'Neill utført av Vivienne Parry
Refleksjoner ved Camilla Serck-Hanssen
Presentasjon av innledere til debatten ved Camilla Serck-Hanssen
Debattinnlegg ved Knut Olav Åmås
Debattinnlegg ved Silje Aambø Langvatn
Samtale og  spørsmål
Avsluttning ved Camilla Serck-Hanssen

Hvordan kan forskning være med på å skape tillit i samfunnet? Baronesse Onora O'Neill intervjues av Vivienne Parry. Onora O’Neill er en britisk professor i filosofi, politiker og samfunnsdebattant som kobler moralfilosofi til politisk teori og praksis.

En internasjonal sammenslutning av vitenskapsakademier, ALLEA, har tatt opp spørsmål om forholdet mellom sannhet, tillit og ekspertise i forskning og offentlighet. Sentrale temaer er blant annet mulig tap av tillit til vitenskapelige funn og spørsmål om hvordan kunnskap kan og bør kommuniseres. Arbeidsgruppen var ledet av den kjente britiske filosofen Onora O'Neill (født 1941), professor emeritus i filosofi ved University of Cambridge og politisk aktiv som uavhengig i Overhuset. I 2017 fikk hun Holbergprisen for fremragende og innflytelsesrike arbeider innen filosofi, mest om etikk, politisk filosofi, bioetikk og nettopp tillit.

Onora Sylvia O’Neill ble født i Nord-Irland 23. august 1941. Hun studerte historie ved universitetet i Oxford i 1959–62 og tok doktorgraden i filosofi ved Harvard University i 1969. Fra 1977 til 1992 var hun ansatt ved universitetet i Essex, og utnevnt til professor i 1987. Fra 1992 til 2006 var hun rektor ved universitetet i Cambridge. I 1999 ble hun adlet til baronesse og fikk fast plass i Overhuset. Hun ble innvalgt som utenlandsk medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2006 og tildelt Holbergprisen i 2017.

Vivienne Parry har på oppdrag fra Akademiet intervjuet Onora O’Neill og dette intervjuet blir avspilt. Vivienne Parry er forfatter og kringkaster. Hun er forsker og vert for medisinske program for BBC Radio 4.

Deretter blir det en panelsamtale med direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås og førstelektor ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, Silje Aambø Langvatn.