Hjem

Samhold og tillit i det flerkulturelle Norge

I takt med at Norge har blitt et flerkulturelt samfunn, har interessen for fundamentet moderne, liberale velferdsstater bygger på blitt større. Med dette utgangspunktet holder Grete Brochmann foredraget Samfunnsborgerskapet i endring: Samhold og tillit i det flerkulturelle Norge den 19. april.

Spørsmålene Brochmann belyser er for moderne velferdsstater generelt, men har krystallisert seg i innvandringspolitikken spesielt.

Brochmann er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun har ledet både Brochmann I- og Brochmann II-utvalgene, og skrevet bøker om innvandringspolitikk, migrasjon og flerkulturelle samfunn. I 2003 mottok hun Brageprisen for sitt medforfatterskap i bokverket Norsk innvandringshistorie

Foredraget er åpent for alle. Les mer om arrangementet her.

Professor Grete Brochmann. Foto: Gro Lien Garbo/UiOProfessor Grete Brochmann. Foto: Gro Lien Garbo/UiO
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS