Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Bilde
Fridtjof Nansen
Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Bilde
Nansenmedaljen
Nansenmedaljen

 

 

 

 

 

 


Belønningen deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte, og den består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora & samfunnsfag og realfag & medisin.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i begge klasser (realfag & medisin og humaniora & samfunnsfag). Den består av 75 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. 

Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene.

Styret i Nansenfondet og de dermed forbundne fond:

  • Professor Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap, UiO (leder)
  • Professor Inger Sandlie, Institutt for biovitenskap, UiO
  • Førsteamanuensis Åse Krøkje, Institutt for biologi, NTNU
  • Professor Even Lange, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
  • Professor Rolf Anker Ims, Institutt for arktisk og marin biologi, UiT/Norges arktiske universitet
  • Professor Rolf K. Reed, Institutt for biomedisin, UiB

 

 

Bilde
Trygve_Ulf_Helgaker
Trygve Ulf Helgaker

I 2019 gikk Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskningtil Trygve Ulf Helgaker for fremragende forskning innen teoretisk kjemi. Les mer