Hjem

Befolkningsutvikling, ressurser og klima

Akademiets program for høsten 2009 er nå fastsatt. I det første møtet 10. september tar forsker Helge Brunborg, Statistisk sentralbyrå, for seg temaet verdens befolkningsutvikling. I foredraget vil Brunborg gi en oversikt over befolkningsutviklingen i ulike deler av verden, hva vi kan vente oss framover og hva som er mest problematisk. Forsker Bjart Holtsmark, Statistisk sentralbyrå, vil i en kommentar behandle ressurser og klima i forhold til befolkningsutviklingen. 

 

Møtene holdes i Akademiets hus, Drammensveien 78, og begynner presis kl. 18.00

Foredragene er åpne for alle der ikke annet er presisert.

Nærmere informasjon om de forskjellige møtene kommer fortløpende.

 

 

 

 

10. september 2009: Fellesmøte
Forsker Helge Brunborg, Statistisk Sentralbyrå: 
Perspektiver på verdens befolkningsutvikling

Kommentarer ved forsker Bjart Holtsmark, Statistisk Sentralbyå:
Befolkningsutvikling, ressurser og klima

12. oktober 2009: Nansen minneforelesning:
Professor Øystein Sørensen, Universitetet i Oslo:
Den politiske Nansen

22. oktober 2009: Klassemøter
Den matematisk-naturvitenskapelige klasse
Professor Jon Bing, Universitetet i Oslo:
Elektronisk publisering

Den historisk-filosofiske klasse
Professor Jens E. Braarvig, Universitetet i Oslo:
Afghanistan i fortid og nåtid: Krig, kultur og religion

5. november 2009: Fellesmøte i Bergen
Professor Lars Walløe, Universitetet i Oslo:
Var middelalderens pester og moderne pest samme sykdom?

19. november 2009: Fellesmøte
Professor Jon Elster, Columbia University:
Vitenskapelig obskurantisme

3. desember 2009: Fellesmøte
Professor Arvid O. Vollsnes, Universitet i Oslo:
Komponistjubileer - tilbakeskuende eller fremtidsrettet
Jubileene i 2009 i et musikkhistorisk perspektiv

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: post@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: post@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS