23 Feb 12.00
11 Mar 18.00
22 Mar 18.00
Streames
Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsvitenskap 2021
24 Mar 12.00
For medlemmer
Formiddagsmøte
15 Apr 18.00
Åpent
Akademimøte
27 Apr 12.00
For medlemmer
Formiddagsmøte
3 Mai 18.00
3 jun 12.00
For medlemmer
Formiddagsmøte
21 sep 09.00