3 jun 09.45
4 jun 18.00
Åpent
Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid Webinar del 9 ved Karine Nyborg
11 jun 18.00
Åpent
Foredragsserie Pandemien - tillit i koronaens tid del 10 - ved Anne Spurkland
18 jun 18.00
Åpent
Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid del 11- ved statsråd Henrik Asheim
22 aug 09.00
Høstekskursjon
17 sep 18.00
For medlemmer
Akademimøte og valgmøte (medlemsmøte)
24 sep 11.55
13 okt 11.55
For medlemmer
Formiddagsmøte
5 nov 18.00
Åpent
Akademimøte i Bergen
10 nov 11.55