Nyheter

Nyhetsarkiv

Passion for Science

The Passion for Neuroscience Symposium is open to all interested in neuroscience research.

Birkelandforelesningen 2019

Solstormer starter som store utbrudd av partikler og magnetfelt på soloverflaten. Ved hjelp av avanserte numeriske modeller kan man spore deres utbredelse og ferd mot Jorden. Årets Birkeland-foreleser Tuija I. Pulkkinen vil vise hvordan solstormer kan utgjøre en fare for moderne teknologi og sette viktige samfunnsfunksjoner ut av spill. Birkelandforelesningen som er åpen for alle interesserte, holdes på Det Norske Videnskaps-Akademi 24. september.

Nils Chr. Stenseth mener vi har god grunn til å være bekymret over rapporter om klimaendringer og utdøende dyre- og plantearter. Men den internasjonalt anerkjente biologen sier likevel at vi må ha tro på framtiden, og hevder forskere har et spesielt viktig ansvar.

Nansen Neuroscience lecture

The Nansen Neuroscience Lectures (NNL) honour Nansen’s ground-breaking contribution to neuroscience and since 10.10.2010 is part of the Academy’s Nansen-celebration. This year, Morten Scheibye-Knudsen, University of Copenhagen, will speak on "Discovering interventions for healthier, happier and more productive ageing".

Klimaendringer fører til dårligere matforsyning, flere utbrudd av infeksjonssykdommer, økt flom, tørke, og økt tvungen migrasjon. Dette er noen av konklusjonene i den nye rapporten fra EASAC, European Academies Science Advisory Council, "The imperative of climate action to protect human health in Europe".

Jord, en ikke fornybar ressurs

Tap av organisk materiale og organisk karbon, mindre biodiversitet, mer erosjon og jordskred, pakkingsskader, forurensing og forsalting. Dette er noen av truslene vårt jordsmonn utsettes for.

Akademimøte

Immunterapi har dramatisk forbedret prognosen for mange pasienter som har kreft med spredning.  Professor Johanna Olweus ved Institutt for kreftforskning ved Universitetet i Oslo har holdt foredrag på Akademimøte om hvordan denne behandlingsformen virker, årsaker til tilbakefall blant pasienter og ulike strategier for å utvikle ny og bedre immunterapi.

- Årets Abelpris er en stor oppmuntring for kvinnelige matematikere. Det gir energi å se at en kvinne endelig er med i toppskiktet. Flere kvinner kan følge etter Karen Uhlenbeck, sier Ragni Piene. Hun er tidligere professor i matematikk ved Universitetet i Oslo og hun har vært leder av Abelkomiteen som vurderer kandidater til prisen.

En vitenskapelig revolusjon:

I forrige årtusen ble DNA ansett som så skjørt og sensitivt at det ble fort nedbrutt. Det var ingen som tenkte seg muligheten av at biologisk materiale som var tusener av år gammelt, kunne inneholde DNA med noe særlig informasjon. Så feil kunne man ta.

Nominer kandidater:

Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (Stefi og Lars Fylkesakers pris) tar nå imot nominasjoner. 

 

Akademimøte torsdag 11. april klokken 18.00. Foredrag ved professor Gunn Elisabeth Birkelund

Birkelund vil i sitt foredrag vise hvordan samfunnsforskere bruker eksperimenter når de skal undersøke om folk har like muligheter i arbeidsmarkedet. Er det vanskeligere å få seg jobb i Norge enn i andre land? Og hva med unge kvinner og menn som søker utypiske jobber er det vanskelig å bryte inngrodde mønstre?

Ny nettside lansert

Velkommen til de nye nettsidene for Akademiet. Målet er å lage sider med ny og bedre organisering, og bedre presentasjon av innholdet.