Nyheter

Nyhetsarkiv

"Climate change - what is known and how should we act?" That is the title of an international symposium held at the Norwegian Academy of Science and Letters April 16 and April 17. The main speaker is Dr. Susan Solomon, Senior Scientist. NOAA Earth System Research Laboratory, Boulder, Colorado. HRH Crown Prince Haakon attended the opening. The Norwegian Science Council was sponser for the symposium through the science program NORKLIMA.

Den indisk-amerikanske matematikeren Srinivasa S. R. Varadhan (67) er tildelt Abelprisen for 2007. Det kunngjorde Jan Fridthjof Bernt, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, umiddelbart etter at styret hadde fattet sin beslutning. Varadhan mottar prisen for sitt grunnleggende bidrag til sannsynlighetsteori og særlig for å ha skapt en enhetlig teori for store avvik.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt innledingsforedraget på Akademiets jubileumssymposium "Politics and Law - Energy and Environment in the far north". Interessen for foredragene har vært så stor at alle foredragene nå er publisert på nettstedet sammen med det komplette programmet. Program og lenker til foredragene

The Norwegian Academy of Science and Letters, Committee of Geomedicine, is organizing an international symposium on Solar Radiation and Human Health, 10 - 11 May 2007 at Hotel Bristol - Oslo, Norway

I anledning Akademiets 150-årsjubileum i 2007 arrangeres sju internasjonale symposier. Men ett unntak "Det flerkulturelle samfunn" vil de i all hovedsak foregå på engelsk. Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt innledningsforedraget på det første symposiet "Politics and Law - Energy and Environment in the Far North" (25. januar)

Seminar i anledning Akademiets 150-årsjubileum

- Nordmenn flest har tradisjonelt betraktet sitt samfunn som etnisk homogent, men i virkeligheten har det aldri vært det. Tvert imot går innvandring og integrering av innvandrere som en rød tråd gjennom norsk historie. Det sier professor Ole Kristian Grimnes som er hovedansvarlig for det andre av Akademiets jubileumssymposier "Det flerkulturelle samfunn" som bla arrangert 8. og 9. februar.

Akademiets etterkrigshistorie

"Elitisme på norsk" er tittelen på boka om Akademiets etterkrigshistorie som forsker Kim Gunnar Helsvig skriver. Boken kommer ut i forbindelse med Det Norske Videnskaps-Akademi sitt 150-årsjubileum 3. mai 2007. I Akademiets årbok som kom ut like før jul, gav Kim Gunnar Helsvig oss et innblikk i hva boken kommer til å dreie seg om. Med tillatelse fra forfatteren gjengir vi artikkelen.