Nyheter

Nyhetsarkiv

Call for applications

The VISTA board calls for proposals for new VISTA centers to be established i 2020. Two new centers will be funded by MNOK 4,5 annually for five years. Areas of research include basin analysis, future development solutions and sustainability, environment and low carbon solutions.

Intervju med Jan Eivind Myhre
Litteraturkonferanse i Bergen
Norges glemte Nobelpris-vinner

Odd Hassel fikk  Nobelprisen i kjemi for sitt banebrytende arbeid med å løse sykloheksan-mysteriet. I dag er det få som kjenner til hva hans arbeid har betydd for vitenskapen. Det kan nesten se ut som at Odd Hassels navn er glemt.

(Foto av Hassel: ukjent fotograf MUV/UiO.)

Se bilder og video fra

Se bilder og opptak fra Nansen Minneforelesning. Foredraget "Fra kaldt til varmt - Norsk oseanografisk forskning i Weddellhavet, Antarktis" ble holdt av Elin Darelius.

Russlands okkupering av Krim-halvøya, Tyrkias invasjon av Syria, økende nasjonalisme og populisme. Er alt dette symptomer på at folkeretten er i ferd med å utvannes, eller er det bare snakk om «voksesmerter»? Professor Geir Ulfstein er i tvil. 

Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap

Gå til påmeldingsskjema

 

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap om antisemittisme i Norge i et historisk og komparativt perspektiv.  Historikere, jurister og samfunnsvitere vil presentere ny forskning og debattere utfordringen for forskningen på dette temaet i dag.

Presentasjon av foredragsholdere

 

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

The Academy's committee on Climate, Environment and Resources invites to a meeting on the ocean and its role in the Earth's ecosystem in accordance with the following High Commission meeting on the oceans 23 - 24 October.