Nyheter

Nyhetsarkiv

Åpning av huset fra 1. september.

Under forutsetning av at myndighetene fortsetter å tillate at man kan være sammen med én meters mellomrom, åpnes Akademiets hus fra 1. september 2020.

Europeiske akademier om regenerativ medisin:

Europeiske akademier oppfordrer i en ny rapport til at biomedisinsk forskning må beskyttes mot villedende påstander:

– Stamceller og genterapi er lovende og kan gi oss store medisinske framskritt, men vi ser en økende trend om at kravene til bevis blir redusert. I tillegg ser vi at kommersielle klinikker som tilbyr uregulerte produkter og tjenester er et økende problem, sier professor Volker ter Meulen, som har ledet gruppen som har laget rapporten.

Kavliprisen 2020

Kavliprisen 2020 går til forskning innen røntgenastronomi, oppfinnelsen av aberrasjonskorrigerte linser i elektronmikroskop og oppdagelsen av sansereseptorer for temperatur og trykk. 

Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid del 11- ved statsråd Henrik Asheim

Forskningen etter pandemien
Hva vi har erfart om forskningens betydning til nå i pandemien og i den nasjonale politikkutformingen? 
Hvordan kan forskningspolitikken ivaretas og utvikles som en bærebjelke i nasjonale og internasjonale fellesløsninger i pandemibekjempelsen spesielt og i samfunnsutvikling generelt?
Statsråd Henrik Asheim avlutter denne forelesningsrekken fra Vitenskapsakademiet, Pandemien - tillit i koronaens tid. Opptak av foredragene legges ut på nettsiden til Akademiet. 
 

Formiddagsmøte

Foredrag ved Karl Magnus Laundal som er forsker ved Universitetet i Bergen, og er gruppeleder i Birkeland Centre for Space Science, et senter for fremragende forskning. 
 

Formiddagsmøte

Foredrag ved Hanne Lillebo. Hun er cand.philol. i nordisk litteratur fra UiO. Hun har skrevet Ord må en omvei. En biografi om Rolf Jacobsen (1998) og Obstfelder. En biografi (2017), og redigert blant annet Jacobsens Samlede dikt (1999). For tiden er hun frilanser og daglig leder for Nordisk poesifestival – Rolf Jacobsen-dagene.

Formiddagsmøte

Foredrag ved Henning Kristoffersen. Han er sosialantropolog og har jobbet med Kina i mer enn 25 år i akademia og næringsliv. Han har ledet Nordisk senter ved Fudan universitetet i Shanghai, vært direktør for internasjonale relasjoner og Kina-programmene ved Handelshøyskolen BI. Han har bodd seks år i Kina, og har blant annet gitt ut bøkene Det nye Kina og Kinas økonomi.  

Formiddagsmøte

Foredrag ved Hannah Joan Jørgensen, dr.med.vet, og forsker ved Veterinærinstituttet hvor hun jobber med overvåkning og kontroll av infeksjonssykdommer hos dyr, forskning innen mikrobiologi og har fagansvar for zoonoser.

Møte

Program kommer

Møte

Møtet åpner med at Erling Olaf Koppang holder minnetale over Knut Rønningen

Foredrag ved Baronesse Onora O'Neill of Bengrave 

Programkomite til dette møtet er Lise Kjølsrød, Grete Brochmann og Cathrine Holst

Akademimøte i Bergen

Møtet åpner med at Ole Didrik Lærum holder minnetale over Ansgar Torvik og Aurora Martinez holder minnetale over Torgeir Flatmark

Foredrag ved Astri Andresen, professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Akademimøte

Møtet åpner med at Liv Bliksrud holder minnetale over Vigdis Ystad og Dag Normann holder minnetale over Jens Erik Fenstad

Foredrag ved Gunhild Hoogensen Gjørv, professor konflikt og fredsstudier (CPS) ved Universitetet i Tromsø -  Norges arktiske universitet

Møte på Grand hotel 12. oktober

Det planlagte årsmøtet 4. mai blir utsatt og kombinert med Nansen minneforelesning mandag 12. oktober.

Akademimøte og valgmøte (medlemsmøte)

Det avholdes et møte for Akademiets medlemmer med valg klokken 16.30-17.30

Akademimøtet klokken 18.00 åpner med at Erling Størmer holder minnetale over Erik Magnus Alfsen og Narve Fulsås holder minnetale over Erling Sverdrup Sandmo

Høstekskursjon

Årets høstekskursjon går til Kistefos på Jevnaker