Nyheter

Nyhetsarkiv

Kavliprisen 2020

Kavliprisen 2020 går til forskning innen røntgenastronomi, oppfinnelsen av aberrasjonskorrigerte linser i elektronmikroskop og oppdagelsen av sansereseptorer for temperatur og trykk. 

Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid del 11- ved statsråd Henrik Asheim

Forskning etter pandemien
Hva vi har erfart om forskningens betydning til nå i pandemien og i den nasjonale politikkutformingen? 
Hvordan kan forskningspolitikken ivaretas og utvikles som en bærebjelke i nasjonale og internasjonale fellesløsninger i pandemibekjempelsen spesielt og i samfunnsutvikling generelt?

  
Statsråd Henrik Asheim avlutter denne forelesningsrekken fra Vitenskapsakademiet, Pandemien - tillit i koronaens tid. Opptak av foredragene legges ut på nettsiden til Akademiet. 

Lenke til foredraget kommer her.

Formiddagsmøte

Foredrag ved Karl Magnus Laundal som er forsker ved Universitetet i Bergen, og er gruppeleder i Birkeland Centre for Space Science, et senter for fremragende forskning. 
 

Formiddagsmøte

Foredrag ved Hanne Lillebo. Hun er cand.philol. i nordisk litteratur fra UiO. Hun har skrevet Ord må en omvei. En biografi om Rolf Jacobsen (1998) og Obstfelder. En biografi (2017), og redigert blant annet Jacobsens Samlede dikt (1999). For tiden er hun frilanser og daglig leder for Nordisk poesifestival – Rolf Jacobsen-dagene.

Formiddagsmøte

Foredrag ved Henning Kristoffersen. Han er sosialantropolog og har jobbet med Kina i mer enn 25 år i akademia og næringsliv. Han har ledet Nordisk senter ved Fudan universitetet i Shanghai, vært direktør for internasjonale relasjoner og Kina-programmene ved Handelshøyskolen BI. Han har bodd seks år i Kina, og har blant annet gitt ut bøkene Det nye Kina og Kinas økonomi.  

Formiddagsmøte

Foredrag ved Hannah Joan Jørgensen, dr.med.vet, og forsker ved Veterinærinstituttet hvor hun jobber med overvåkning og kontroll av infeksjonssykdommer hos dyr, forskning innen mikrobiologi og har fagansvar for zoonoser.

Akademimøte

Møtet åpner med at Edvard Moser holder minnetale over Per Andersen.

Foredrag ved Maja Janmyr, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Møte

Program kommer

Møte

Foredrag ved Baronesse Onora O'Neill of Bengrave 

Programkomite til dette møtet er Lise Kjølsrød, Grete Brochmann og Cathrine Holst

Akademimøte i Bergen

Åpent møte med covid-19 restriksjoner. Påmelding er påkrevd.

Akademimøte

Foredrag ved Gunhild Hoogensen Gjørv, professor konflikt og fredsstudier (CPS) ved Universitetet i Tromsø

Akademimøte og valgmøte (medlemsmøte)

Det avholdes et møte for Akademiets medlemmer med valg klokken 16.30-17.30

Høstekskursjon

Årets høstekskursjon går til Kistefos på Jevnaker

Årsrapporteringen tilgjengelig for nedlastning

Årsrapporteringen for 2019 er nå tilgjengelig på nett. Rapporteringen inneholder to deler:  A) Årsrapport med regnskap og B) Årbok med medlemsregister, minnetaler og foredrag.