Nyheter

Nyhetsarkiv

Hans M. Barstad
Valg på medlemsmøtet

Gunn Elisabeth Birkelund:  Nyvalgt generalsekretær i Akademiet

Birkelund tiltrer i januar 2021 og etterfølger Øystein Hov i stillingen. Birkelund er valgt for fire år. Hun er i dag visepreses i Akademiet og professor i sosiologi på Universitetet i Oslo.

10 years of Nansen Neuroscience Lectures

The Nansen Neuroscience Lectures (NNL) honour Nansen’s ground-breaking contribution to neuroscience and since 10.10.10 is part of the Academy’s annual Nansen-celebration.

This year, Ragnhildur Þóra Káradóttir, University of Cambride and Háskóli Íslands (University of Iceland), and Lene Juel Rasmussen, University of Copenhagen, will speak on "Myelin plasticity – a mechanism of learning and brain repair" and on "Healthy Brain Aging: understand and intervene", respectively.

Persontrafikk:

Avkarbonisering av transportsektoren er en sentral del av overgangen til et lav- eller nullutslippssamfunn. Norge er i verdenstoppen når det gjelder elektrifisering av bilparken, men har fremdeles en lang vei å gå for å nå målene om 50 posent reduksjon i utslipp innen 2030. 
 

Åpning av huset fra 1. september.

Under forutsetning av at myndighetene fortsetter å tillate at man kan være sammen med én meters mellomrom, åpnes Akademiets hus fra 1. september 2020.

Europeiske akademier om regenerativ medisin:

Europeiske akademier oppfordrer i en ny rapport til at biomedisinsk forskning må beskyttes mot villedende påstander:

– Stamceller og genterapi er lovende og kan gi oss store medisinske framskritt, men vi ser en økende trend om at kravene til bevis blir redusert. I tillegg ser vi at kommersielle klinikker som tilbyr uregulerte produkter og tjenester er et økende problem, sier professor Volker ter Meulen, som har ledet gruppen som har laget rapporten.

Kavliprisen 2020

Kavliprisen 2020 går til forskning innen røntgenastronomi, oppfinnelsen av aberrasjonskorrigerte linser i elektronmikroskop og oppdagelsen av sansereseptorer for temperatur og trykk. 

Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid del 11- ved statsråd Henrik Asheim

Forskningen etter pandemien
Hva vi har erfart om forskningens betydning til nå i pandemien og i den nasjonale politikkutformingen? 
Hvordan kan forskningspolitikken ivaretas og utvikles som en bærebjelke i nasjonale og internasjonale fellesløsninger i pandemibekjempelsen spesielt og i samfunnsutvikling generelt?
Statsråd Henrik Asheim avlutter denne forelesningsrekken fra Vitenskapsakademiet, Pandemien - tillit i koronaens tid. Opptak av foredragene legges ut på nettsiden til Akademiet. 
 

Formiddagsmøte

Foredrag ved Karl Magnus Laundal som er forsker ved Universitetet i Bergen, og er gruppeleder i Birkeland Centre for Space Science, et senter for fremragende forskning. 
 

Formiddagsmøte

Foredrag ved Hanne Lillebo. Hun er cand.philol. i nordisk litteratur fra UiO. Hun har skrevet Ord må en omvei. En biografi om Rolf Jacobsen (1998) og Obstfelder. En biografi (2017), og redigert blant annet Jacobsens Samlede dikt (1999). For tiden er hun frilanser og daglig leder for Nordisk poesifestival – Rolf Jacobsen-dagene.