Nyheter

Nyhetsarkiv

Med julehilsen og en liten julegave i form av nytt nyhetsbrev, ønsker vi alle en riktig god jul!

Call for applications

The VISTA board calls for proposals for new VISTA centers to be established i 2020. Two new centers will be funded by MNOK 5 annually for five years. Areas of research include basin analysis, future development solutions and sustainability, environment and low carbon solutions.

Intervju med Jan Eivind Myhre
Litteraturkonferanse i Bergen
Norges glemte Nobelpris-vinner

Odd Hassel fikk  Nobelprisen i kjemi for sitt banebrytende arbeid med å løse sykloheksan-mysteriet. I dag er det få som kjenner til hva hans arbeid har betydd for vitenskapen. Det kan nesten se ut som at Odd Hassels navn er glemt.

(Foto av Hassel: ukjent fotograf MUV/UiO.)

Se bilder og video fra

Se bilder og opptak fra Nansen Minneforelesning. Foredraget "Fra kaldt til varmt - Norsk oseanografisk forskning i Weddellhavet, Antarktis" ble holdt av Elin Darelius.

Russlands okkupering av Krim-halvøya, Tyrkias invasjon av Syria, økende nasjonalisme og populisme. Er alt dette symptomer på at folkeretten er i ferd med å utvannes, eller er det bare snakk om «voksesmerter»? Professor Geir Ulfstein er i tvil. 

Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap

Gå til påmeldingsskjema

 

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap om antisemittisme i Norge i et historisk og komparativt perspektiv.  Historikere, jurister og samfunnsvitere vil presentere ny forskning og debattere utfordringen for forskningen på dette temaet i dag.

Presentasjon av foredragsholdere

 

Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk

The Academy's committee on Climate, Environment and Resources invites to a meeting on the ocean and its role in the Earth's ecosystem in accordance with the following High Commission meeting on the oceans 23 - 24 October.